بولتن نیوز:
سوره ناس آخرین سوره بوستان قرآن كریم است كه در مكه نازل شده. این سوره به‌همراه سوره فلق كه صد و سیزدهمین سوره است، «معوذتین» نامیده می‌شوند.رسول خدا(ص) همواره حسنین(علیهما‌السلام) را با این دو سوره «تعویذ» می‌كردند یعنی در پناه خدا قرار می‌دادند.

قدر معوذتین را بدانیم
در «مجمع‌البیان» از رسول خدا‌(ص) نقل است كه فرموده‌اند: «هر كس این دو سوره (ناس و فلق) را بخواند مانند این است كه همه كتاب‌های پیامبران الهی را قرائت كرده باشد».

 

در پناه خدا
رسول خدا‌(ص) فرموده‌اند: «چرا مردم خود را با این دو سوره (ناس و فلق) تعویذ نمی‌كنند؟ برای تعویذ (پناه بردن) بهتر از این سوره‌ها یافت نمی‌شود». (الدر المنثور)

 

امنیت
با سوره‌های ناس و فلق می‌توان بهترین امنیت را برای خود و خانواده به‌وجود آورد و شر حسودان و بدخواهان را خنثی كرد. در «مستدرك‌الوسائل» به نقل از پیامبر(ص) آمده است: «هر كس سوره فلق را قرائت كند، برای او مایه شفا و امنیت از سحر و موجب رحمت برای ثابت ماندن بر عافیت است و هر كس سوره ناس را بخواند، باعث امنیت او از مكر‌‌های شیطان است».

 

خوابی آسوده
آسودگی در خواب از آثاری است كه می‌توان در پناه قرائت «معوذتین» به آن رسید. در كتاب «من لا‌یحضره الفقیه» از امام باقر(ع) روایت است كه فرموده‌اند: «كسی كه در خواب چیزی موجب ناراحتی‌اش می‌شود، وقتی به رختخواب می‌رود سوره‌های ناس و فلق و آیه‌الكرسی را بخواند».